Üst Kültür Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Üst Kültür ile Üst Kültür’e ait www.ustkultur.com adresini (bundan sonra kısaca “Ustkultur.com” olarak anılacaktır) ziyaret edecek internet kullanıcıları (bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

 1. Ustkultur.com, Kullanıcılarına haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri bir ortam sağlayan bir sosyal ve dijital içerik servisidir.
 2. Kullanıcı, Ustkultur.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılır.
 3. Kullanıcı, Ustkultur.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, Ustkultur tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan her türlü kullanım koşuluna ve T.C. mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılır. Tersi durumlarda, bütün hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 4. Kullanıcı Ustkultur.com’a üye olabilir. Üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bilgi sağlamak ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
 5. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir kişiye ait bir isim kullanarak ya da üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte bir kullanıcı adı oluşturulamaz.
 6. Kullanıcı, Ustkultur.com’a içerik gönderirken ya da yorum yaparken doğru ve eksiksiz bilgi sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı, Ustkultur’un ilgili yorum ve içerik üzerinde yayımlama veya yayımlamama dahil tüm hakların Ustkultur’a ait olduğunu kabul eder.
 7. UstKultur.com’un kullanımından kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
 8. Ustkultur.com alan adı ve alt alan adlarına ilişkin tüm haklar Ustkultur’ya aittir.
 9. Ustkultur.com’da yazarları ya da diğer kullanıcıları rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren ve/veya üçüncü kişi haklarını ihlal edenler dahil olmak üzere yürürlükteki mevzuata aykırı ve/veya siyasi içerikli mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır.
 10. Ustkultur.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, Ustkultur.com’a kullanıcılar tarafından girilebileceği gibi Ustkultur.com editörleri tarafından da girilebilecektir.
 11. Ustkultur.com’a yüklenen içerikler doğru, güncel ve yürürlükteki mevzuata uygun olmalıdır. Kullanıcı tarafından Ustkultur.com’a eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış ister tüm Kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tümüyle Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcılar tarafından yüklenen içeriklerle ilgili Kullanıcı, mevzuat gereğince içerik sağlayıcı konumundadır ve her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
 12. Ustkultur, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği sağlayan Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma, düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden Ustkultur hiçbir biçimde sorumlu değildir. Ustkultur, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri/sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, Ustkultur’dan hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 13. Ustkultur, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma ya da yayınlamama hakkına sahiptir.
 14. Ustkultur.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, Ustkultur.com’da yer alan içerikler başka amaçlar için kullanılamaz, taklit edilemez, değiştirilemez, dağıtımı yapılamaz ya da depolanamaz. Kullanıcı, Ustkultur.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda kullanamaz ve/veya üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek biçimde kullanamaz.
 15. Ustkultur, Kullanıcılar’ın bu kurallara aykırı olarak Ustkultur.com üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ustkultur’un, üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın burada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararları için ilgili Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.
 16. Ustkultur.com’da yayınlanan hiçbir içerik, içerik sahibinden ve Ustkultur’dan izin alınmadan, hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
 17. Kullanıcı, UstKultur.com’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme’nin hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Ustkultur.com’a sağlayacağı içeriklerde üçüncü kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
 18. Kullanıcı, Ustkultur tarafından talep edilmeden ve/ya da Ustkultur’dan yazılı onay almaksızın ve/ya da Ustkultur ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın Ustkultur.com’da reklam oluşturamaz, Ustkultur.com’a örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. Ustkultur.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa Ustkultur ile iletişim kurunuz.
 19. Ustkultur.com’un belli alanları ya da kategorileri, Ustkultur.com’da kullanılan bazı hizmetler ücretli hale getirilebilir ve bu ücretler Ustkultur tarafından tek taraflı olarak belirlenebilir.
 20. Ustkultur.com’a içerik sağlayan yazarlar, yazarlıkları sona erse bile sağladıkları tüm içeriklerden, yazarlık hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
 21. Kullanıcı, öbür Kullanıcıların Ustkultur.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak ya da veritabanlarını ya da sunucuları bozacak ya da işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım ya da iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım ya da başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt ya da dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, öbür Kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya da bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Ustkultur ile Ustkultur.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Tersi durumda, Ustkultur’un tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 22. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş, tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere Ustkultur.com’da yer alan içerikler Ustkultur’dan izin alınmaksızın kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Tersi durumda, Ustkultur tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 23. Ustkultur.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin ya da sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için Ustkultur.com kaynak gösterilerek yapılmalıdır. Her durumda, Ustkultur.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması Ustkultur.com’un yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa da ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerinin uygulanmasını gerektirebilir.
 24. Kullanıcı, Ustkultur.com’a sağlayacağı her türlü içeriğe ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan işleme, çoğaltma, yayma, temsil (doğrudan ve dolaylı olarak) ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim haklarını (mali haklar) ve bunun yanı sıra, umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkilerini içeren manevi hakları kullanma yetkisini; her türlü ticari kullanım ile üçüncü gerçek veya tüzel kişilere devir yetkilerini ve komşu hakları da kapsar şekilde, herhangi bir süre, amaç, yer ve muhteva sınırlaması olmaksızın ücretsiz olarak Ustkultur’a devretmektedir.
 25. Ustkultur, Ustkultur.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması ya da öbür nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi ya da herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı ya da programlarının hasar görmesinden) dolayı Ustkultur sorumlu gösterilemez; bu nedenle Ustkultur’dan hiçbir talepte bulunulamaz.
 26. Ustkultur.com, hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/ya da hizmetleri ya da bazı özelliklerini geçici ya da kalıcı olarak sonlandırabilir.
 27. Ustkultur.com’un ya da Ustkultur.com’un hizmet aldığı üçüncü kişi ya da kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybından Ustkultur.com sorumlu tutulamaz; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.
 28. Ustkultur.com’da kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için çerezler kullanılmaktadır. Kullanıcı, çerez kullanılmasını tercih etmezse tarayıcı ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilir. Kullanıcı Ustkultur.com’u ziyaret ederek çerez kullanımını kabul etmiş sayılır.
 29. Ustkultur.com, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber Ustkultur tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması ya da değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi ya da silinmesi halinde Ustkultur’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Ustkultur.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin, üçüncü kişilerle paylaşılmamak kaydıyla Ustkultur tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek ya da anonim olarak kullanılması mümkündür.
 30. Ustkultur, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
 31. Ustkultur.com, zaman zaman tanıtım postalarına ya da reklamlarına üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak öbür internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları Ustkultur.com’un kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu öbür siteler bakımından geçerli değildir. Bu sitelerle sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak Ustkultur’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak Ustkultur’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 32. Kullanıcı, Ustkultur.com’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa Ustkultur.com’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ise ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması mümkündür. Her halükarda işbu gönderimler için ilgili mevzuata uygun onay alma süreci söz konusu olup işbu Sözleşme ile onay alınmamaktadır. Nitekim çıkış yapılması için her bir ileti içerisinde yer alan ret imkanından faydalanılması mümkündür.
 33. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 34. Kullanıcı’nın Ustkultur’a bildirdiği adres ve/ya da e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/ya da e-posta adresini Ustkultur’a yazılı olarak bildirecektir. Ustkultur’un adres ve/ya da e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın Ustkultur’a bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve Ustkultur.com’un bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 35. Üst Kültür’ün herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın UstKultur.com’da mevcut her türlü içerik ve bilgi ile işbu Sözleşme’nin hükümlerini değiştirme, yenileme veya bunlara ilavede bulunma ve UstKultur.com’u yeniden organize etme, gerek gördüğü takdirde yayını durdurma hakkı saklıdır. Bu Sözleşme, Ustkultur.com’a yeni özellikler eklendikçe ya da Ustkultur.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın Ustkultur.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilir.

Kullanıcı, bu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.