8 Mart 1857’de eşit şartlarda çalışmak, insanca yaşamak isteyen ve bu mücadele için seslerini yükselten kadınların bugünkü konumları üzerine düşünmeyi ve düşündürmeyi hedefleyen “Var/Yok” 3D (üç boyutlu galeri) online fotoğraf ve video sergisi, www.varyok.art adresinde görülebilir.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölüm Başkanı Doç. Uğur Günay Yavuz danışmanlığını yürüttüğü öğrencileri; Öğr. Gör. Ahmet Sait Yıldız, Öğr. Gör. M. Uluç Ceylani, Seçil Taylan Erdemli ve Şenol Günel Antalya Konyaaltı Belediyesi’nin desteği ile “Var/Yok” sergisi aracılığıyla sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Sergi; toplumda kadına bakışı, kadının özne olarak varlığı ekseninde üretilen 25 video ve fotoğraftan oluşuyor. “Var/Yok” sergisi, www.varyok.art adresinde 1 ay süre ile gezilebilecek.

Sergi tüm kadınlık hallerini sorguluyor

Sergi “kendi olma” halinin imkansızlığına yönelik güncel örnekleri kadın olmak üzerinden sunuyor. Toplumsal bilinçdışını temsil eden deyişler üzerinden, gündelik yaşamda dile dökülen cinsiyetçi kodları tartışmaya açan Seçil Taylan Erdemli, hem bir kadın hem de bir sanatçı olarak Türkiye gerçeği ile sanatseverleri yüzleştiriyor. Kendi bedeniyle manifestosunu imzalayan Uğur Günay Yavuz, “Kadınlık Halleri” adlı otoportre çalışması aracılığıyla bir yandan kadının toplumsal konumunu sorgulatırken, diğer yandan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri üzerinden bu konumun tekinsizliğine dikkat çekiyor.

M. Uluç Ceylani kapitalist sistemde, tüketilen nesneler arasında yerini alan kadın bedenine odaklanıyor. Ve kadın gerçeğine ulaşmanın imkansızlığını, eserlerindeki gerçeğin çarpık görüntüsü ile tartışmaya açıyor.

Ahmet Sait Yıldız ise varlık ve yokluk kavramından ilham alarak, kadın varoluşuna odaklanıyor. Özne olarak kadının, tam olmasının zorluğuna dikkat çeken Yıldız, tekrar tekrar başa saran, sonra yeniden tam’lanmaya çalışan kadının umutsuzluğunu gösteriyor.

Şenol Günel ise, fotoğraflarını aracı tutarak Arap kadınlarının gerçeğini Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden alıp Türkiye’ye taşıyor ve yalnızlığın bir seçim değil de yazgı olduğu görüşünden hareketle bir köşede görülmez olmanın ağırlığı üzerine düşünüyor.

Yorumlar